Torvet 2
Torvet 2

Forgården

Baggården

Gullandsstræde

Bredgade

Ehlers kort

                                                  

Gården Torvet 2, som den ser ud på Ehlers kort over Roskilde fra 1791.