Stensbygård Vranggård

Bårse Herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Bygningen i nederlandsk renaissancestil er tegnet af arkitekten August Klein og opført øst for ladegården 1872.

 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

  

Stensbygård / Vranggård 

1539 -1774 Vranggård nævnes 1539 og var i matriklen 1688 2 gårde (Vrangsgårde) under kronen på tilsammen 16 tdr. hartkorn. I den ene boede birkefogeden for Stensby Birk, Lars Larsen.

1774-1793 Kom under Engelholm ved udskiftningen af krongodset 1774 og udskilt herfra 1793 af Hans Petersen til Engelholm.

 

1793-1831 Hans Petersen skødede Stensby mølle, de 2 Vrangsgårde og Vestenbæk by, i alt 39 tdr. hartkorn, til sin stedsøn Jacob Malling for 33.000 rdl. Gårdene blev kaldt Stensby Mølle, selv om de blev drevet som 2 gårde. Ved tilkøb kom tilliggendet op på 114.tdr. hartkorn. Da Malling døde 1820, drev enken Marie Vibeke Neergaard gårdene videre.  
1831-1860 Marie Vibeke Neergaard overdrog gården til sin søn, kammerråd Peter Neergaard Malling (død 1868), der overlod dem til sin søn 1860.  
1860-1897 Sønnen Peter Neergaard Terpager Malling driver gårdene videre med navnene Stensbygård og Vrangsgård. Han opførte hovedbygningen.  
1897-1906 Kammerherre, hofjægermester Vilhelm Peter Christian Bruun de Neergaard købte gården, som herfetr alene hed Stensbygård for 650.000 rdl. Stensbygård skrumpede efterhånden ind til 49 tdr. hartkorn.
1906-1910 Generalkonsul P. M. Wessel købte gården 1906.  
1910-1913 Næste ejer var grosserer V. A. Goldschmidt, som solgte den igen 1913.  
1913-1924 Køberen var Georg Rèe til Holbæk Ladegård, altså en landmand i modsætning til de foregående ejere, der alene var pengemænd.  
1924-1956 Skibsreder A. E. Reimann købte godset 1924 og drev det i en længere årrække.  
1956- Efter Reimann overgik godset til "Stensbygård, Aktieselskabet af 18. maj 1956"