Lidemarksgård

       

Bjæverskov herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Gården lå midt i byen syd for kirken.

ccccccccccccccccccccc                                                  

Lidemarksgård

1480-1508 Lidemarksgård tilhørte 1480 Godske Mogensen Bielke, som døde 1508. Da var han Roskildebispens lensmand på Hørbygård.
1508-1556 Sønnen Peder Godske arvede godset. Han var lensmand på Københavns Slot,da han døde. 
1556-1571 Broderen Mogens Godske arvede godset. Hans hustru Cathrine Blome havde fra 1539 livbrev på Hørbygård, så ægteparret var knyttet til dette gods. 
1571-1619 Deres søn Frederik Godske, der døde 1611, var kannik i Roskilde. Han havde del i Lidemark. Det samme havde hans halvbror Godske Mogensen, der skrev sig til Lidemarksgård og døde der 1619.
1619-1656 Godske Mogensens søn, skibshøvedsmand og kannik i Viborg Mogens Godske var sidste mand af slægten på gården. Da han døde 1631, overtog hans ugifte søstre stedet. Anne døde 1637, Maren i 1648, Lisbet i 1655 og endelig Karen i 1656. De to sidstnævnte gav 1650 en gård til Lidemark Kirke, som skulle dække udgifterne for deres begravelse i kirken.
1656-1657 En søster til de ugifte havde en datter, Birte Bille, som arvede godset. Hun solgte det dog alerede 1657.
1657-1664 Hvad der konkret skete med gården er lidt uklart. 1664 ejes gårdens hovedtakst af Henrik Rantzau, så han har jo nok købt den. Den bliver herefter nærmest opløst. 
1664-1691  Ved matriklen 1682 lå den i fællesskab med landsbybøndernes gårde, omtalt som en ejendomsgård med 11 tdr. hartkorn. Ejer var Jørgen Christensen, som også boede på gården til sin død.  
1691-1700 Den blev herefter købt af Jens baron Juel, som lagde den under Juellund. Den blev samtidig bortfæstet til en bonde.
1700-1720 Juel mageskiftede den med gehejmeråd Caspar Schøller til Lellinge. Den blev dermed lagt ind under Lellinge.

1720-1721 Sammen med lellinge blev Lidemark købt kongens morganistiske ægtefælle Anna Sophie Reventlow.
1721 Lellinge med bøndergårde, altså også Lidemark, lægges ind under grevskabet Vallø. Lidemark blev en arvefæstegård, som 1907 blev købt af bonden, der havde fæstet.