Atterup

Ods herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Spor efter gården kendes ikke.

                                                                                 

Atterup

1440 -1465 

En hovedgård i Atterup i Grevinge sogn tilhørte 1440 Peder Flemming, der skriver sig til den 1446.

1465-1473 Med dennes datter Birgita Pedersdatter gik gården over til Christiern van Hafn, der nævnes 1465, men som er død før 23/5 1473. Fru Birgita nævnes til Atterup endnu i 1494. 
1473-1525 Ukendt m.h.t. ejerskab. Men Otte Rosenkrantz til Næsbyholm ejer gården mod slutningen af perioden (døde 1525).
??-1566  Otte Rosenkrantz' børn mageskiftede 1566 gården til kronen, hvorefter den blev nedlagt.
1566 - Krongods under Dragsholm len.

Roskildebispens jordebog omtaler i samme sogn en hovedgård i Gundestrup med ½ bols jord. 1413 beboedes den af Johannes (Jens) Olufsen Lunge. 1560 ejedes den af Mogens Pedersen (Baden), hvis datter bragte gården til Jens Güntelberg, som 1583, mageskiftede den nylig afbrændte gård til kronen.