Gelstrup

Ods herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Kongelige len og lensmænd

Voldstedet af hovedgården Gelstrupgård ligger i en udtørret sø ved Gelstrup, og er nu næsten udslettet. Der er tidligere findet fundamentrester, deriblandt grundsten til et større firkantet tårn af kamp og munkesten.

                                                                                 

Gelstrup

-1566 

Gelstrup var i middelalderen et kronlen. Ofte var det efter 1439 et selvstændigt len med egne lensmænd, men det har også været lagt under Kalundborg og endte under Dragsholm. Før det blev et selvstændigt len, lå det under Kalundborg.

1439-1482 Henrik Daa er den først kendte lensmand.
1514-1518  Holsteneren Christiern Rantzau var lensmand. Han havde lenet frit på livstid. 1516 blev lenet gjort frit for hans og hustruens livstid. Han døde 1518.
1518-1523  I en periode lå godset atter under Kalundborg
1523-1538 Dernæst havde Mogens Bille lenet, til han døde 1537. Også han havde lenet frit.
1538-1542 Lave Brahe er næste lensmand på samme vilkår som forgængeren. 
1542 For en kort periode har Knud Pedersen Gyldenstierne lenet, mens han også er lensmand på Kalundborg.
1542-1553 Han efterfølges af Peder Rud
1553-1555 Den tidligere biskop Ove Bille er næste lensmand. 
1555-1559  Så fik Peder Rud det atter. 
1559-1566  Efter hans død 1559 havde enken Grethe Bryske lenet.
1566-  1566 blev det lagt under Dragsholm.