Sonnerupgård

Volborg herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i Volborg herred

 

Efter en brand 1731 flyttede Severin Junge gården fra voldstedet (i søen bag avlsbygningerne på billedet) til sin nuværende placering. 

 

ccccccccccccccccccccc                             

Sonnerupgård 

Omkring 1341 Sonnerupgaard er en herregård i Hvalsø, hvortil Niels Pedersen af en ellers ukendt slægt skrev sig 1391.
1374-1408 1374 ejedes gården af Anders Pedersen (Panter) til Svanholm, Nebbe m.v. (død tidligst 1408). 

1408-1455 Hans datter Mette Andersdatter (Panter) (død tidligst 1452) bragte gården til sin ægtefælle Peder Tuesen (Rani) til Harebjerg, som 1440 skrev sig til Sonnerupgaard. 1452 og 1455 skrev enken sig selv til Sonnerupgaard. 
Gården må dog have været delt op i andele eftersom Otte Cernin (af slægten Serlin) 1446 skrev sig til Sonnerupgaard. Det lader sig ikke gøre at finde ud af, hvordan denne inferiøre adelsmand fra Rügen har haft adkomst til et mindre gods midt på Sjælland.
Efter 1452 hører vi alene om Mette Andersdatter (Panter) (død før 1459) som ejer af gården. 
1459-1492 Siden kom gården til hr. Torbern Bille til Søholm og tilfaldt på skiftet efter ham hans søn.
1492-ca.1550 Sønnen var Peder Bille til Svanholm (død 1508). I den følgende tid er historien uvis, men gården har måske en tid ikke længere været hovedgård. 
Ca.1550-1566 Peder Bild (død 1566) har formentlig ejet Sonnerupgaard.
1566-1598 Sønnen Christoffer Bild vist har arvet godset. 
1598-1621 Siden ejedes godset af Jakob Trolle til Brudager (Gudme hrd.) (død 1601), der 1598 skrev sig til gården, og hans enke Mette Jakobsdatter Høg (Banner) (død 1639), der siden ægtede Franz von Mandelsloh. Hun nævnes som ejer af Sonnerupgaard 1603-04 og har utvivlsomt ejet den endnu 1610, da datteren Anne Trolle døde på gården. 
1621-1633 1621 var gården i rigsråden hr. Manderup Parsbergs besiddelse og efter hans død 1625 ejedes den af hans enke Anne Brahe, der døde her 1633. De efterlod sig ikke livsarvinger.
1633 Hendes broder Otte Brahe til Krogholm (død 1642) arvede Sonnerupgaard, men solgte gården 1633. 
1633-1642 Køber var hr. Jørgen Urne til Årsmarke (nu Knuthenborg) m.v. (død 1642). 
1642-1661