Vemmetofte
Vemmetoftes historie

Brugsstørrelser

Gods og arvedeling

Brokslægten

Johanne Nielsdatter Brok havde arvet Vemmetofte efter sine bedsteforældre. Hendes fader var blevet myrdet, før bedstefaderen Jens Andersen Brok døde. Da Johanne Nielsdatter døde 1445, drev enkemanden Oluf Akselsen Thott godset videre, men da han så også døde, udbrød der strid mellem arvingerne (Johanne og Oluf Axelsen havde ingen børn). 1472 nåede man frem til en deling mellem hendes  førstearvinger (brodersønnerne) og hendes halvsøskende. Det gav følgende arvinger:

Oversigten herunder viser detaljeret godset på Sjælland samt i sammentællinger gods i andre landsdele. Det var et stort gods. Lægges arveparterne sammen, fås det antal gårde, Johanne Nielsdatter sad inde med, før hun døde 1445:

Herred Sogn Byer Axel Brok Lage Brok Korfitz Rønnow Tønne Rønnow 1445

Fakse

                    

Spjellerup

                           

Vemmetofte

                               

Hovedgården

                           

-

                         

-

                          

-

                           

1

                        

Vemmetofte by 6 (1 øde)

14 (2 øde)

- - 20
Sneglestrup 4

5

- 2 11
Spjellerup 5

6

- 3 14

Hylleholt

Vivede 1

2

1 - 4
Kissendrup 2

3

- 1 6

Faxe

Stubberup 2

2

1 - 5
Tokkerup 1

3

1 - 5
Fakse -

2

1 - 3
Marskov -

1

- - 1
Hovby 1

-

1 - 2
Værløse 1

1

- 1 3
Ebbeskov 1

-

- - 1

Kongsted

Tingerup 1

-

- - 1
Åstrup -

1

- - 1

Ulse

Skoverup 1

1

- - 2
Olstrup 1

1

- - 2
Bjæverskov Endeslev Endeslev 4

4

2 1 11
Stevns Strøby Strøby 9

12

- 8 29
Holtug Holtug -

1

- - 1
Store Heddinge Tommestrup -

1

- - 1
Sigerslev -

1

- - 1
Højerup Højerup 1

-

- - 1
Havnelev Havnelev 2

-

- 1 3
Frøslev Frøslev 2

-

- - 2
Smerup Tårøje 2 (med mølle)

2

- - 4
Smerup 3 (1 øde)

4

- 3 10
Skippinge
Føllenslev Egemarke 2

1

1 - 4
Vallekilde Skippinge 1 (øde)

2

- - 3
Hørve Vejleby 1

-

1 - 2
Ods Vig Rode

1

1

1 - 3
Ulstrup

3

2

1 2 8
Højby Højby

1

-

- - 1
Tuse Kundby Torslunde 1

1

- - 2
Ars Årby Årby 1

1

- - 2
Løve Finderup Høng 2

1

- - 3
Tybjerg Næsby Næsby 3 (1 øde) 2 2 - 7
Flakkebjerg Tjæreby Lundstorp 2 - - - 2
Magleby Stigsnæs 2 (+ålegård) - - - 2
Slagelse Lundforlund Lundforlund - 1 - - 1
Skt. Mikkels Valby - 1 - - 1
Bjæverskov Vollerslev Vollerslev - 1 - - 1
Ramsø Syv Syv - 1 1 - 2
Tune Torslunde Torslundelille - - 1 - 1
Lynge Uggeløse? "Bostrup" - - 1 - 1
Møn Magleby Sømarke 3 7 - - 10
Mandemarke 2 2 - - 4
I alt Østsjælland 49 68 7 20 144
I alt Øvrige Sjælland 25 24 9 2 60
I alt hele Sjælland 74 92 16 22 204
I alt Falster 6 11 (+ 1 mølle) 4 1 22
I alt Skåne 18 13 3 3 37
I alt Fyn 26 32 0 10 68
I alt  124 148 23 36 331

Johanne Nielsdatter Brok havde været meget rig! Og især hendes brodersønner fik en anselig arv efter hende. Delingen her er milimeterretfærdig på den måde, at alle lokaliteter er delt op til deling mellem flere af arvingerne. Hvilket har den ulempe, at gode koncentrerede godsmasser, f.eks. omkring hovedgården, splittes op.

1 bol kan sættes til ca. 4 sjællandske normalfæstegårde. Der går 24 ørtug på et bol lig med 8 øre og 12 penninge på 1 ørtug, altså 36 penninge på 1 øre. Med 15 fæstere er man ikke en stor godsejer, men man var mere end en landsbyvæbner. 1 mark (skyldjord, guld eller sølv) svarer til 8 øre og altså også 24 ørtug. 1 mark (som er en senere betegnelse) svarer altså til 1 bol.