Adelsgods på Møn

Mønbo herred

Herrederne

Kort

Sogne i området

Gods i herredet

Gods og arvedeling

 

Følgende sogne og byer har gods fra adelige ejere:

Herred Sogn Byer Gods Hovedgårde Bol

Møn

                             

Elmelunde

                                 

Råby

                                   

Højstrup

                                                 

0

                                     

1,75

                                                               

Magleby

Sømarke Vemmetofte 0

2,5

Mandemarke Vemmetofte 0

1

1 bol er her lig med 4 bøndergårde.