Adelsgods i Ods herred

Ods herred

Herrederne

Kort

Sogne i området

Gods i herredet

Gods og arvedeling

 

Følgende sogne og byer har gods fra adelige ejere:

Herred Sogn Byer Gods Hovedgårde Bol

Ods

                             

Nørre Asmindrup

                                 

Svinninge

                                   

Skarsholm

                                                 

0

                                     

0,75

                                                               

Vig

Hønsinge

Skarsholm

0

0,75

Rode Vemmetofte 0 0,75
Gunderslevholm

0

0,25

Ulstrup Vemmetofte 0 2
Gunderslevholm

0

0,75

Højby

Ebbeløkke

Skarsholm

0

0,25

Højby Vemmetofte

0

0,25

Gunderslevholm

0

0,25

Gudmindrup Billegods

0

0,5

Nykøbing Grønnehave Billegods

0

0,25

Rørvig Nakke Billegods

0

1

1 bol er her lig med 4 bøndergårde.