Adelsgods i Ølstykke herred

Ølstykke herred

Herrederne

Kort

Sogne i området

Gods i herredet

Gods og arvedeling

 

Følgende sogne og byer har gods fra adelige ejere:

Herred Sogn Byer Gods Hovedgårde Bol
Ølstykke

                             

                  

Ølstykke

                                 

Udlejre Gyncekegodset 0 1
Ølstykke Gyncekegodset 0 1,5
Græse 0 0,5
"Massøu"? Gyncekegodset 0 0,5

Oppe Sundby

Sundby

                                   

Gyncekegodset

                                                 

0

                                     

0,5

                                                               

Oppesundby Græse 0 1,25
Stenløse Stenløse Hvidegods, Nordsjælland 0 1?
Billegods 0 0,25
Ganløse Knardrup Hvidegods, Nordsjælland 1? 1?
Ganløse Hvidegods, Nordsjælland 1? 1?