Adelsgods i Smørum herred

Smørum herred

Herrederne

Kort

Sogne i området

Gods i herredet

Gods og arvedeling

 

Følgende sogne og byer har gods fra adelige ejere:

Herred Sogn Byer Gods Hovedgårde Bol 
Smørum

                             

                  

Herstedvester

                                  

Vridsløselille

                                   

Gyncekegodset

                                                 

0

                                     

0,33

                                                               

Glostrup Hvissinge Gyncekegodset 0 2,25
Ledøje Ledøje Hvidegods, Nordsjælland 1 11,88 (inkl. hovedgården)
Billegods 0 0,25
Smørum Smørumovre Hvidegods, Nordsjælland 0 1
Værløse Værløselille Hvidegods, Nordsjælland 0 1,3

1 bol er her lig med 4 bøndergårde.