Skt. Agathe alter i Merløse herred

Skt. Agathe alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Agathe alters gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Soderup Soderup 1  -
Tingerup 1  -