Skt. Thomas af Canterburrys alter i Sømme herred

Skt. Thomas af Canterburrys alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                                       

Godset ejet af Skt. Thomas af Canterburrys Alter i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Svogerslev Svogerslev 1  -
Herslev Trællerup 2  -