Skt. Erasmus' alter i Lynge herred

Skt. Erasmus' alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Lynge

Slangerup Slangerup 2

Mageskiftet med kronen for gods i Flakkebjerg