Skt. Gertruds alter i Merløse herred

Skt. Gertruds alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Gertruds alters gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Tveje Merløse Merløse 1

   -