Skt. Gregors alter i Sømme herred

Sankt Gregorii alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Roskilde fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme ?? Roskilde 3

Plus 2 boder i Tyvestræde.