Johannes Evangelists kapelalter i Ars

Johannes evangelists alter i kapellet

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                             

 Alterets gods i Ars herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Årby Bastrup 3

  -