Johannes Evangelists alter i Volborg herred

Johannes evangelists alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Såby Torkilstrup 2 Plus skov
Lyndby Uglestrup 1  -