Alle kristne sjæles alter i Tune herred

Alle kristne sjæles alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Tune

Reerslev Reerslev 1

   -