Skt. Magnus alter i Merløse herred

Skt. Magnus alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Sdr. Jernløse Krøjerup 1

  -