Skt. Magnus alter i Strø herred

Skt. Magnus alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Strø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Strø Ølsted Havelselille 1

Mageskiftet for gods i Sømme og Horns