Skt. Martins alter i Merløse herred

Skt. Martins alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Stenlille Saltofte 3 Med skovlodder
Stenmagle* Ostrup 1 Med skov

* Ligger senere i Alsted herred