Skt. Michaels alter i Ringsted herred

Skt. Michaels alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Ringsted herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted Nordrupøster  Mulstrup 1

  -