1305             Absalon Nielsens alter

Ukendt formue

Altre

Altrenes placering

                               

Altare Absalonis Niclesson

Alteret blev grundlagt som sjælegave senest 1305, for da døde giveren Absalon Nielsen og hans hustru. Der skulle læses sjælegaver for Absalon og hustruen Katrine, og ved den lejlighed skulle der udbetales 2 skilling grot til de deltagende kannikker. Alteret har haft penge og også sin egen præst, men hvilket gods, det har ejet, ved vi ikke. Til gengæld ved vi noget om, hvor i kirken det lå: På nordvæggen mellem Knud Nielsens alter (6) og det alter kannik Adam Boesen (8) grundlagde før sin død 28/1 1312. Da Absalon Nielsens alter er det ældste af disse tre, har det ligget østligst, den fineste placering. Der blev i 1858 fundet fundamenter til alteret under ubestemmelige spor efter kalkmalerier.