Apostlen Peters alter i Bårse herred

Peter apostlens alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Bårse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bårse Udby Udby  2

  -