Apostlen Peters alter i Lille herred

Peter apostlens alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Sengeløse Vridsløse(magle) 2

    -