Skt. Trinitatis altre i Sømme herred

Skt. Trinitatis alter i kapellet

Skt. Trinitatis alter i koret

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                     

Valdemars koralters gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Skt. Olai Roskilde 1

Lå Algade 5. Borgmester Jens Kruse arvede bygningerne på grunden efter sin svigerfar, Peder Jepsen, som havde bygget gården på alterets grund. 

1

Vest for gården ovenfor  lå en anden gård, som alteret ejede, fremgår det af skødet til Peder Jepsen. Det må være Algade 3, men det eneste, vi får at vide, er, at den bebos af en vis Henrik Jensen.

Kapelalterets gods i herredet fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Kirkerup Kirkerup 1

 Mageskiftet for gods i Smørum.