Hellig Trekongers alter i Bjæverskov herred

Hellig Trekongers alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Bjæverskov herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Bjæverskov

Hårlev Lystrup 1

Mageskiftet for gods i Smørum og Strø