Hellig Trekongers alter i Strø herred

Hellig Trekongers alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Strø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Strø

Skævinge Skævinge 1

Mageskiftet 20/4 1561 for gods i Tuse og Horns