Gammelrand portion i Skippinge herred

Gammelrand portion

Portioner

Herredets kirker

                                                              

 Godset for portionen i Skippinge herred lå tidligere i Ars herred, og det fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Bregninge Gammelrand 1

Gave fra Roskildeprovsten Jens fra Kappelgården. Gården gav portionen dens navn.