Kamstrup portion i Merløse herred

Kamstrup portion

Portioner

Herredets kirker

                                                              

Kannikkegodset i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Kirke Eskilstrup Eskilstrup 1   -
Sdr. Asmindrup Vinstrup 1   -