Kamstrup portion i Ringsted herred

Kamstrup portion

Portioner

Herredets kirker

                                                              

Godset i Ringsted herred er skænket til portionen af en mand, der hed Macharius, som døde 5/10 1368. Portionen skulle til gengæld bekoste en årlig messe (et anniversarium) på hans dødsdag. Godset fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted Testrup Testrup 2

    -