Helligåndshusgods i Bårse herred

Hellighåndshus præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                         

Kannikkegodset i Bårse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bårse Everdrup Engelstrup 7

Plus afgift af gadehus