Johannes præbende i Ars herred

Johannes præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Ars herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Ubby Forsinge 2  -
Lille Fuglede Fugledelille 2 Plus en øde jord Mageskiftet med rentemesteren