Vanløse præbende i Ars herred

Vanløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                        

Kannikkegodset i Ars herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Rørby Kærby 1

 -