Vindinge præbende i Års herred

Vindinge præbende

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                              

Vindinge præbendes gods i Ars herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Ubby Frankerup 1

 -