De 6 præbender i Bårse herred

De seks præbender

Kirker i herredet

Præbender

                                                           

Kannikkegodset i Bårse herred er delvis mageskiftet med Peder Oxe 22/9 1541. Det fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bårse Udby Skallerup 1

Tilhørte Peder Oxe. Mageskiftet for gods i Ringsted.