Janua præbende i Ars herred

Janua præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Ars herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Lille Fuglede Fuglede 1

Gården var øde