Janua præbende i Ods herred

Janua præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Ods herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ods Højby Stenstrup 1

Mageskiftet for gods i Smørum