Dekandømmegods i Løve herred

Dekandømmet

Kirker i herredet

                                                    

Degnedømmets/dekanatets gods i Løve herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve Kr. Helsinge Dalby 1

 -