Provstedømmegods i Bårse herred

Provstedømmet

Kirker i herredet

                                                     

Provstedømmets eller præpositurets gods i Bårse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bårse Snesere Snesere 5 Af kirken fik provsten bispetienden og præstetienden. Provsten havde altså patronatsretten.
Mern Mern 1  -
Allerslev Allerslev 3  -
Rekkende 2  -
Tjørnehoved 1  -
Ammendrup 2  -