Provstedømmegods i Bjæverskov herred

Provstedømmet

Kirker i herredet

                                                   

Provstedømmets eller præpositurets gods i Bjæverskov herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bjæverskov Bjæverskov Bjæverskov 1  -
Lidemark Lidemark 1  -
Vollerslev Vollerslev 1  -
Gørslev Gørslev 1  -