Claragods i Bjæverskov herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Bjæverskov herred ejer klosteret mindst 6 gårde fordelt på følgende gods:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Herfølge Gladsakse 1300-årene 1 Lå stadig til godset ved Universitetets overtagelse 1561.  
Svansbjerg 1408 1 Anne Pedersdatter, enke efter Mikkel Rud, skænker sin søster Margrethe, nonne i Clara kloster, to gårde til en samlet værdi af det store beløb 275 mark (Brev VI.185). Anne skænker senere klostret gods i Løve. Gården i Hastrup mageskiftes 1528 med ridder Oluf Nielsen Rosenkrantz af Vallø mod en gård i Hørup i Slangerup (Brev IV.32).

Hastrup Hastrup 1
Gørslev Gørslev 1268 3 Doneret af Estrid, datter af Niels Alexandersen, da hun gik i kloster (Børringe i Skåne) (Brev I.12). Testamentet er fra 1262 (Brev IV.5). Hun forærede også klosteret Karlslunde. I 1400-årene udvidedes godset.

 

Ukendt gods i Bjæverskov*

1256 ? En af de testamentariske gaver fra Ingerd af Regenstein. Det endte med, at hendes arvinger fik dette gods (Brev VI.31, 56).

* Den glade giver Ingerd af Regenstein ville have givet klostret mere af sit gods her i herredet, nemlig hele Hårlev sogn og store dele af Endeslev og Hellested sogne til et samlet beløb af 275 mark penge. I det forlig, hun måtte lave med sine arvinger, fik de alt godset i Bjæverskov.