Claragods i Bårse herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                      

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Bårse herred havde klosteret ejet 1 gård:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Allerslev Tjørnehoved 1300-tallet 1 Vi hører om godset, fordi det er lejet ud (Brev VI.91). Men det er nok samme gods, som søster Hildeborg giver klostret 1306 (Brev VI.170). Gården er lejet bort 1380. Siden høres der ikke mere til den. En del gods måtte sælges fra p.gr.a. pengemangel under landbrugskrisen efter pesten. Alternativet var, at gårdene lå øde, fordi der var mangel på fæstere.