Gaver til Antvorskov

Klosteret

Godset

 

I begyndelsen modtog klosteret mest gaver, og der kom en ny gavebølge i midten af 1400-årene, hvorpå gaveregnen stilnede af. Gaverne i begyndelsen var i en del tilfælde knyttet sammen med lejebreve på andet klostergods (hvis jeg må leje de og de gårde, til jeg dør, får i lånet plus mit eget gods, når det sker). De mange gaver her skyldes altså til dels, at lavadelen var i krise p.gr.a. befolkningsnedgangen, og derfor måtte låne gods af andre for at holde sig oven vande. Gaverne i anden gavebølge kunne være knyttet til begravelser eller messer for afdøde. De fleste var dog en slags pensionsordninger: Gavegiveren gav sit gods mod at kunne bo på klosteret på sine gamle dage. At ændringerne i godsmassen i den sidste tid før reformationen mest skyldes godshandel (køb og mageskifte) tyder på, at den gamle fromhed står for fald.

Periode Gaver Skøder Pantsættelser Køb Mageskifter Opladelser I alt
Før 1370 12 3 2 1 0 0 18
1370-79 1 1 0 0 0 0 2
1380-89 4 1 0 0 0 0 5
1390-99 10 1 1 1 1 0 14
1400-09 11 3 0 3 0 0 17
1410-19 6 0 0 1 0 0 7
1420-29 5 2 0 0 1 0 8
1430-39 2 0 0 2 1 1 6
1440-49 11 3 0 0 1 3 18
1450-59 16 0 0 2 2 0 20
1460-69 11 8 0 0 2 1 22
1470-79 5 8 0 1 5 0 19
1480-89 9 5 0 6 3 0 23
1490-99 5 2 0 6 6 1 20
1500-09 1 1 2 10 6 0 20
1510-19 1 3 0 10 6 0 20
I alt 110 41 5 43 34 6 239