Antvorskovgods i Strø herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

             

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser i det meste af riget, her i Strø herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Strø
Torup

Senere Melby

Tollerup 1

Gården erhvervet 1465 som gave fra Hans Portmands enke Elne (Basse).  Hun gav også gods i Slagelse og i Tuse. Godset blev mageskiftet 1477 hvor Anne, enke efter Eler Rantzau, fik gården her sammen med gods i HolboBårse og Jørlunde. Hun afgav gods i Alsted.