Esrum Klosters abbeder

Esrum Kloster

 

 

Klosterets segl viser, hvem klostret var viet til: Jomfru Marie

 

De nævnte herunder er dem, der er kendt fra kilderne. I de første år kan der have været nogle flere, vi ikke kender i dag.

År Abbed
Før 1151 Folmer

At dømme efter navnene er de første mange abbeder ikke danskere. Det er efterfølgerne nødvendigvis heller ikke. I den katolske tid kendte man - p.gr.a. kirkens overnationale status - også til globalisering. Blot var globen lidt mindre dengang end i vore dage.

1151- efter 1152 William
Før 1160 - 1163 Gerhard
1163 - før 1170 Frederick
Ca. 1170 - 1202 Walbert
1203 - før 1211 Thorkil
Før 1211 - ca. 1212 Eskild
Ca. 1212 - 1214 Richard døde 1214
1214 - 1224 Johannes Der kan have været en ukendt i mellemtiden
1224- 1227 Rxxxxx ? Vi kender ikke navnet. Kun at fornavnet begynder med R.
1227- 1235 ??
1235- 1247 Johannes Kåre
1247- 1255 Jxxxxx ? Kendt 1248. Vi kender ikke navnet. Kun at fornavnet begynder med J. Og der kan have været en abbed til i denne periode.
1258- 1263 Ture
1263- efter 1271 Esbern
Efter 1271- 1283 NN Der har nok været en ukendt abbed i mellemtiden.
1283- ca. 1286 Mogens
Ca. 1286- før 1290 Gunnar
Før 1290- 1291 Nxxxxx ? Vi kender ikke navnet. Kun at fornavnet begynder med N.
1291- før 1297 Jacob
Før 1297- 1300 Johannes Litle Kendt 1297
1300 - før 1307 Albert
Før 1307 - efter 1307 Thøger
Efter 1307 - før 1319 Johannes Hvid
1319 - 1337 Peder. Lever 1339.
1337 - efter 1339 Jens
Efter 1339 - Før 1347 Jakob
Før 1347 - efter 1358 Herman
Efter 1358 - før 1378 Ukendt idet der nok har været en ukendt i det lange tidsspand mellem Peder og Herman.
1378 - 1381 Peder 
1381 - efter 1391 Troels
Efter 1391 - 1411 Salomon kendes tidligst 1399.
1411 - efter 1419 Henrik
Efter 1419 - 1425 Henrik
1425 - 1437 Svend
1437 - 1445 Bernhard
1445 - før 1449 Henrik
1449 - 1451 Niels
1451 - før 1458 Peder Jensen kendt 1452
Før 1458 - før 1473 Niels kendt 1459
Før 1473 - ca. 1500 Peder Andersen 
Ca. 1500 - 1508 Henrik Christiernsen Tornekrans kendt 1502. Blev abbed i Sorø.

1511 - 1535 Jens Persøn
1536 - 1559 Peder Ingemarsen