Skovklostergods i Bårse herred

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

                                                     

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Man ejede mange grunde i Præstø. Man har ejet en Oregård, som 1560 blev lagt ind under Risby birk. Godset fordeler sig i øvrigt således i Bårse herred:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Bårse Everdrup

Everdrup

? ? Donation   -  
Dyrlev/Beldringe Faksinge 8 1135 Fra Peder Bodilsen Del af klosterets grundlæggelsesgods. Endvidere skov, som har hørt under godset Beldringe også. Klosteret ejede 1/6.  
Beldringe 1  ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Evegård 1  ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Udby Udby 2  ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Skallerup 1  ? Uvist Mageskiftet 1473 med Mogens Hak for gods i Skåne
Præstø Præstø 30  ? Uvist I følge Jeps regnskaber