Skovklostergods i Fakse herred

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Faxe herred:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Faxe Øster-Egede

Atterup

4 1233 Mageskifte   Mageskifte 1233 med Sorø mod gods i Tybjerg herred
Ulse

Olstrup

2

? Uvist I følge Jeps regnskaber