Gadegården
Gårdnavne i Himmelev

                                                                   

Gadegårdens jorder fik udstykket den nordlige del til et husmandsbrug.